Stillaskurs

Stillashøyde 2-5 m:
For å montere stillas fra 2 -5m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7,5 timer teori + 7,5 timer praktisk øvelse. (§ 17-2)

Stillashøyde 5-9 m:
For å montere stillas fra 5-9m er det et krav om at man har dokumentert opplæring bestående av minst 15 timer teori + 15 timer praktisk øvelse. (§ 17-3)


Stillasbrukerkurs:
Formål
: Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– Lover og regelverk

– Innføring i aktuelt stillas

– Gjennomgang av monteringsveiledninger

– Fallsikring og arbeid i høyden

– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas

– Godkjenninger og merking av stillas

– Prosedyrer Målgruppe:
Personell som skal jobbe i stillas og stiger.
Krav til forkunnskaper: Grunnleggende fallsikringskurs
Varighet: 4 timer. 

TOP