Stillaskurs

Stillashøyde 2-5 m:
For å montere stillas fra 2 -5m er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7,5 timer teori + 7,5 timer praktisk øvelse. (§ 17-2)

Stillashøyde 5-9 m:
For å montere stillas fra 5-9m er det et krav om at man har dokumentert opplæring bestående av minst 15 timer teori + 15 timer praktisk øvelse. (§ 17-3)


Stillasbrukerkurs:
Formål: Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas. 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– Lover og regelverk

– Innføring i aktuelt stillas

– Gjennomgang av monteringsveiledninger

– Fallsikring og arbeid i høyden

– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas

– Godkjenninger og merking av stillas

– Prosedyrer Målgruppe:
Personell som skal jobbe i stillas og stiger. 
Krav til forkunnskaper: Grunnleggende fallsikringskurs
Varighet: 4 timer. 
Kontakt oss for mer informasjon:

 948 34 994 / 997 79 733
Trykk her

 

startbank-stor